За Нас

АСФ-Холдинг е съвкупност от преуспяващи и работещи в различни сфери фирми. Има силно присъствие на българския пазар, дължащо се на висок професионализъм, надеждност, прецизност и ефективност, високо качество на обслужване, изключително многообразие от предлагани стоки и услуги.

Лидерската ни позиция е резултат от непрестанни иновации в насока търсене на пазарни ниши, чиито нужди бихме могли да задоволим.

За безпроблемно и навременно изпълнение на поетите от нас ангажименти , ние разполагаме с голям и строго профилиран персонал. Това ни позволява да можем да отговорим на съвременните изисквания за качество.

Още със своето основаване, неизменният принцип на работа е максимално задоволяване изискванията на клиентите. Стриктното спазване на този принцип позволи за кратко време да се наложим на пазара като качествен производител и коректен партньор, както със своите клиенти, така и с партньорите и доставчиците си.


resize