Био Кетъринг Към официалната страница

П Р Е Д С Т А В Я Н Е НА “АСФ – Сървис” ЕООД

„АСФ – Сървис” ЕООД е създадено през 2007 г. От този момент дружеството се радва на непрекъснат растеж, пълноценна и ефективна реализация и трайно присъствие на пазара. Всичко това се дължи на ясно разработената стратегия и правилното изпълнение на поставените цели и задачи, съобразени с динамично променящата се среда. Дружеството има разработена подходяща дългосрочна стратегия на поведение, която позволява успешно адаптиране към промените на средата и реализиране в пълна степен мисията и целите ни.

Тайната на нашия успех се крие в прилагането на новаторски мениджмънт и постоянно внимание към потребностите на нашите клиенти, съчетано с дейност по тяхното задоволяване.

„АСФ – Сървис” ЕООД цени високо новаторското мислене в ръководните си служители и непрекъснато стимулира процесите на промени и обновление. Именно това е една от важните причини, довели до бързото и успешно реализиране на пазара. Този процес е успешно ръководен от висшето ни ръководство и е насочен към оздравяване на дружеството, повишаване на неговата ефективност и гарантиране на устойчиво развитие в дългосрочна перспектива.

Работата в екипите е отличителна черта на дружеството ни. Членовете на екипа са възприели общата цел, споделят амбиции за успех в атмосфера на доверие, открити и честни взаимоотношения и уважение към мисията на другите.

Прочети още...

Мотивацията на човешките ни ресурси е тясно обвързана със запазването на организационната култура и ценности, които са ръководни за постигането на високо качество и удовлетвореност от труда. Ръководството ни взима решения, които да въздействат позитивно върху персонала, за да даде той най-доброто от себе си и за да са налице споделени интереси и идеи.

Дружеството разполага с високо квалифициран управленски и оперативен персонал, а също така и с необходимия технологичен и финансов ресурс.

Ние разполагаме със специализиран екип за проектиране, разработка, материално обезпечаване, производство, инсталиране, пуск в експлоатация и поддържане на електрически системи ниско (НН), средно (СрН) и високо напрежение (ВН) за множество различни области, сред които електроснабдяване, промишлени предприятия, търговски сгради и помещения и други. Ние гарантираме, че в нашите продукти се използват само съвременни и усъвършенствани технологии, електроматериали, апаратура и оборудване от водещи в света производители.

“АСФ – Сървис” ЕООД е с основна дейност инженеринг в сферата на електроизграждането. Изпълняваните инженерингови дейности са - проектиране и изграждане на енергийни обекти, помещения за складиране и съхраняване на енергийни суровини, извършване на ремонтни дейности по ел.уредби и инсталации, високо, средно и ниско напрежение, далекопроводи 20 kV, 110 kV и 220 kV. Също така ремонт и поддръжка на светофарни уредби, улично осветление, изграждане на ефективна мълниезащита, изнасяне на електромерни табла на границата на собственост, направа и монтаж на празнични украси и ефектно осветление и други високо технологични дейности в енергийната област. Извършва проектиране и изграждане на трафопостове, вътрешни и външни електрозахранвания – ниско и средно напрежение, въздушни електропроводни линии, заземителни инсталации и други.

От създаването си дружеството се специализира в следните области:
1.Проектиране и изпълнение на електросъоръжения:

 • Оборудване на трафопостове и подстанции
 • Проектиране и изграждане на кабелни мрежи – НН, СрН и ВН
 • Въздушни електропроводи
 • Системи за аварийно захранване с автоматично включване на резервен източник, доставка и монтаж на дизел генераторни агрегати, системи за непрекъснато захранване (UPS)
 • Площадково, улично и алейно осветление, изграждане и поддръжка на пътни сигнализации
 • Изграждане на далекопроводи – 20, 110 и 220 kV
 • Направа и монтаж на празнична украса и ефектно осветление
 • Изнасяне на електромерни табла на границата на собственост
 • Разпределителни електрически табла
 • Пластмасови кабелни разпределителни табла /касети/
 • Табла за управление и автоматизация
 • Кондензаторни компенсиращи устройства
 • Комплектни разпределителни устройства за НН, СрН и ВН

Дружеството използва метални стълбове, предназначени за носеща конструкция на електромерни табла и кабелни отклонения от въздушни мрежи НН при пресичане на пътища и пешеходни зони.

Използваните стоманотръбни стълбове могат да варират във всякакви размери. Най – често използваните са 7.5 м./5 мм. и 3.5 м./5 мм. Изработват се от стоманени електрозаварени тръби. Височината на стълба е съответно 7.5 м. и 3.5 м. Монтират се в изкоп 1.2 м. в земя. Активната височина на стълба остава 6.3 м. и 2.3 м. На стълбовете могат да се монтират едно или две електромерни табла и осигуряват необходимия подход и защита на кабелите до тях.

2.Проектиране и изпълнение на електроинсталации в жилищни, обществени и промишлени сгради

 • Осветителни уредби
 • Изграждане на кабелни трасета, захранване на силови консуматори
 • Заземителни и мълниезащитни инсталации
  Мълниезащитата представлява съвкупността от всички съоръжения за вътрешна и външна мълниезащита на обекта. Външната защита служи за безопасно отвеждане на мълнията в земята, както и предотвратяване на щетите от пожар. Вътрешната защита става чрез предпазители от свръхнапрежения. По този начин електроинсталациите, както и всички свързани електроуреди (телевизори, перални и пр.) са защитени от токов удар.
  Като специализирано предприятие, „АСФ – Сървис” ЕООД Ви гарантира абсолютното спазване на всички разпоредби, норми и закони. Осланяйки се на опита си, можем да спазим и локалните особености.
  Въз основа на дългогодишната си дейност и натрупания опит провеждаме изпитвания, както и работи по пускане в експлоатация. Разбира се със същите усърдие и ангажираност, с които строим нови инсталации.
  Използваме заземителни колове 63/63/6/1500 – 3000 и 63/63/6/1500 – 2000 за изкуствени заземители в заземителни устройства в електрически уредби до 1 kV и електрически уредби над 1 kV, електрически мрежи СрН и НН и електромерни табла при изпълнението на защитно и работно заземление.
  Заземителните колове са изработени от горещо валцована ъглова, равностранна, профилна стомана 63/63/6. към заземителния кол е заварена шина с размери 40/4 и с дължина съответно 3000 мм. и 2000 мм.
 • Пожароизвестителни инсталации
 • Охранителни инсталации, видеонаблюдение и контрол на достъпа
 • Структурни кабелни системи

АСФ – Сървис ЕООД проектира цялостни системи за наблюдение, които се интегрират лесно, бързо и достъпно във вече готови сгради. Компанията е надежден партньор при създаване на проекти и реализиране на решения за видеонаблюдение при изграждане на нови обекти, мащаб от единични обекти до бензиностанции, хотели, големи производствени предприятия-всяка от които отразява специфичните функции на клиента. Това означава сериозен опит и увереност, че можем да Ви предложим подходящото решение, което търсите.

АСФ – Сървис ЕООД предлага широка гама решения за видеонаблюдение - от икономически изгодни модели камери и записващи устройства - до изключително усъвършенствани системи за наблюдение и запис, в зависимост от нуждите и проблемите на клиента.

Изградените системи дават възможност за:
наблюдение на обекти, имущество и хора, запис и преглед на информацията по удобен за клиента начин: - непрекъснато; при движение; по график; при събития, oтдалечено наблюдение, запис и преглед на записите през интернет, лесно администриране.

3.Доставка и монтаж на електроапаратура на АВВ, Lovato electric, Alstom и други. Асемблиране и монтаж на разпределителни, електромерни и табла за автоматика, по собствени разработки и по схема на клиента.

4. Предоставяме на своите клиенти услугата - комплексна коледна и новогодишна украса.

 • Външна фасадна светлинна украса
 • Интериорна коледна и новогодишна украса
 • Избор на продукти от каталози на водещи фирми в този отрасъл .
 • Изпълнение, монтаж, поддръжка и демонтаж.
 • Доставка, монтаж и украса на естествени и изкуствени елхи .

5. Усилване и укрепване на сгради, монтажни, ремонтни дейности и довършителни работи.

6. Хидроизолации на нови плоски и наклонени покриви, ремонт и поддръжка на стари покривни хидроизолации, хидроизолация на фундаменти на сгради, външни фасадни фуги, хидроизолация на топлоизолации от всякакъв вид, изолация за бани, басейни и вътрешни помещения, хидроизолация на ламаринени покриви, ремонт на покриви с битумни керемиди.

7. Доставка и монтаж на алуминиева и РVС дограма, гаражни врати,  щори, интериорни врати, фасадни и покривни конструкции, зимни градини.

8. Доставка, проектиране, монтаж и сервизна поддръжка на  високоефективни отоплителни системи и климатични инсталации.

Основно преимущество на “АСФ – Сървис” ЕООД е наличието на съвременна строителна и транспортна механизация, голямо число новозакупена лека механизация и помощно оборудване.

АСФ – Сървис” ЕООД предлага транспортни услуги на територията на страната и чужбина. Разполага с необходимите нови и модерни транспортни средства. Фирмата превозва товари от всякакъв тип. Занимава се и с превоз на пътници и извършва служебни и специализирани превози в цялата страна с 14 и 19 местни микробуси. Също така извършва и услуги със специализирана механизация – автовишка, багер товарач и минибагер /BOBCAT/.

Нашите успехи се дължат на хората работещи в „АСФ – Сървис” ЕООД. Всички те са специалисти в своята област. Ние отделяме голямо внимание при подбора на кадрите, тяхното професионално израстване и квалификация.

При изпълнение на всичките ни договори основна и неотменна наша грижа винаги е било качеството на нашите услуги. Това се изразява в ежедневен контрол на всички нива и създаване на стройна система за отчитане на постигнатите резултати и набелязване на мерки за отстраняване на пропуските.

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ

Политика по управление на качеството

АСФ – Сървис ЕООД декларира, че главна цел на ръководството и целия персонал е да създава и предоставя на своите клиенти продукт, който съответства на техните изисквания и изискванията на законодателството за продукта.

АСФ – Сървис ЕООД непрекъснато следи за степента на удовлетвореност на клиентите и заинтересованите страни, проучва техните препоръки, изисквания и рекламации.

АСФ – Сървис ЕООД си поставя за стратегическа цел подобряване характеристиките на продукта и усъвършенстване на интегрираната система за управление.

АСФ – Сървис ЕООД непрекъснато проучва и прилага най-новите постижения на технологиите и материалите в областта на енергетиката и се ангажира с използването на качествени технологии и материали.

АСФ – Сървис ЕООД поддържа екип от високо квалифициран и мотивиран персонал. Ние се стремим всеки служител да осъзнава важността на своите действия по отношение удовлетворяване изискванията на клиентите, опазването на околната среда, осигуряването и поддържането на здравето и безопасността при работа.

Прочети още...

Политика по опазване на околната среда

АСФ – Сървис ЕООД има ангажимент за непрекъснато подобряване и предотвратяване на замърсяване в резултат от дейността на организацията. Извършваме периодичен екологичен преглед, свързан с анализ на въпросите, относно околната среда и въздействието върху нея, при изпълнение на дейностите на организацията и определяне, контрол и управление на аспектите на околната среда.

АСФ – Сървис ЕООД поема ангажимента да спазва всички законови изисквания и изисквания на други страни, които сме поели да спазваме, отнасящи се до нашите аспекти.

АСФ – Сървис ЕООД извършва контрол и непрекъсната оптимизация при използването на природните ресурси за изпълнение дейността на организацията.

Нашите генерални цели относно околна среда са:

 • Предотвратяване/намаляване на замърсяването в резултат от дейността ни;
 • Непрекъснато подобряване;
 • Следене, актуализиране, разпространение и спазване на приложимите законови изисквания, които организацията е приела да спазва, отнасящи се до нашите аспекти на околна среда.

Политика по здраве и безопасност при работа

АСФ – Сървис ЕООД поема ангажимента за предотвратяване на инциденти и злополуки, за предотвратяване на нараняване или заболяване и непрекъснато подобряване на системата за управление на здравето и безопасността при работа при изпълнение на дейностите, свързани със здравето и безопасността при работа.

АСФ – Сървис ЕООД поема ангажимента за спазване на действащото законодателство в областта на здравето и безопасността при работа и спазване на изискванията за здраве и безопасност при работа, приети от организацията.

АСФ – Сървис ЕООД се ангажира с провеждането на периодични инструктажи и обучения, за опресняване на знанията и повишаване на квалификацията на всички служители и работници на организацията с цел благоприятстване и подобряване на условията на труд и безопасността при работа.

Нашите генерални цели по здраве и безопасност при работа са:

 • Предотвратяване на нараняване и заболяване
 • Непрекъснато подобряване на СУЗБР и изпълнението на дейностите, свързани със СУЗБР
 • Съответствие с действащото законодателство и другите изисквания за безопасност и здраве, които сме приели да изпълняваме

Прилагане на политиката

Стремим се при изпълнение на текущата ни дейност да осигурим непрекъснато подобрение на ИСУ, както и да преглеждаме политиката на организацията за нейната адекватност. Тази политика ще бъде преразгледана при промяна на законодателството, поради организационни промени, или поради други обстоятелства, като това ще се извършва минимум веднъж годишно.

Политиката е предоставена на целия персонал на фирмата, както и други заинтересовани лица, чрез информационните табла и съвременните средства за комуникация. Политиката е включена в документите за запознаване при назначаване на нов персонал.

Изпълнението на изискванията на политиката по управление, наръчника на интегрираната система за управление и документираните процедури са задължителни за всички служители на АСФ – Сървис ЕООД.

resize