Услуги

От създаването си дружеството се специализира в следните области:

 • Проектиране и изграждане на енергийни обекти;
 • Извършване на ремонтни дейности по ел. уредби и инсталации, високо и ниско напрежение;
 • Изграждане на далекопроводи 20kV и 110 kV;
 • Ремонт и поддръжка на светофарни уредби;
 • Изграждане, ремонт и поддръжка на улично осветление;
 • Изграждане на ефективна мълниезащита;
 • Направа и монтаж на празнична украса;
 • Проектиране и производство на МКТП и БКТП;
 • Комплексно проектиране и изграждане на луксозни жилищни и обществени сгради
 • Строително монтажни ремонтни дейности;
 • 24-часово обслужване за отстраняване на повреди в ВиК и електроинсталации, тръби, щрангове-хоризонтални и вертикални, ел.табла – главни и разпределителни, вътрешно и външно осветление;
 • Производство на алуминиева и PVC дограма;
 • Търговска дейност с отпадъци от черни цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства и излезли от употреба електронно и електрическо оборудване;
 • Изкупуване на силициева ламарина;
 • Транспортни услуги на територията на страната и чужбина.

За безпроблемно и навременно изпълнение на поетите от нас ангажименти , ние разполагаме с голям и строго профилиран персонал. Това ни позволява да можем да отговорим на съвременните изисквания за качество.

Още със своето основаване, неизменният принцип на работа е максимално задоволяване изискванията на клиентите. Стриктното спазване на този принцип позволи за кратко време да се наложим на пазара като качествен производител и коректен партньор, както със своите клиенти, така и с партньорите и доставчиците си.

Фирми

ФКК Евро

ФКК Евро Счетоводна къща ФКК Евро е създадена през 2008г. Ние сме млад и амбициозен екип, който се стреми максимално ефективно и на разумна цена да задоволява потребностите на своите клиенти.

към ФКК Евро

АСФ – Секюрити

„АСФ – Секюрити” ЕООД е фирма за сигурност и охрана част от АСФ Холдинг. АСФ-Холдинг е съвкупност от преуспяващи и работещи в различни сфери фирми. Има силно присъствие на българския пазар, дължащо се на висок професионализъм, надеждност, прецизност и ефективност, високо качество на обслужване, изключително многообразие от предлагани стоки и услуги.

към Био Кетъринг

АСФ Сървис

„АСФ – Сървис” ЕООД е създадено през 2003 г. От този момент дружеството се радва на непрекъснат растеж, пълноценна и ефективна реализация и трайно присъствие на пазара. Всичко това се дължи на ясно разработената стратегия и правилното изпълнение на поставените цели и задачи, съобразени с динамично променящата се среда. Дружеството има разработена подходяща дългосрочна стратегия на поведение, която позволява успешно адаптиране към промените на средата и реализиране в пълна степен мисията и целите ни.

към АСФ СЪРВИС

Стар Скрап

Фирма “Стар Скрап” ЕООД е на пазара от 2010 г. Основната й дейност е ориентирана към изкупуване и обработване на отпадъчни материали - покупко-продажба на черни и цветни метали, отпадъчни материали, преработка на скрап, транспорт и други. Изкупува бракувани трансформатори, всякакви видове отпадъци, вторични суровини, бракувани и изтекли от употреба МПС, акумулаторни батерии и други. Основните доставчици са фирми търгуващи със скрап.

към Стар Скрап

Заложна къща АСФ

Експресни заеми срещу залог на злато, битова техника, мобилни телефони и други ценни предмети.

към Заложна къща АСФ